گروه محصول -> فایل های آموزشی

کارآموزی و پروژه- اجرای کارهای عمومی ساختمان-در قالبdocx - در 50 صفحهقیمت: ۶۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 50     کد محصول :2792      حجم فایل:6,11 MB      نوع فایل :zip

   اولين نيازطبيعي انسان غذا مي باشد زيرا انسان بدون خوراك قادربه ادامه

 

    حيات نيست .دومين نيازانسان مسكن مي باشد ومكاني كه در ان زندگي ميكند

 

    وفرزندانش را بزگ ميكند ودر ان به زندگي ادامه مي دهد.

 

   مسكن تنها به ساختمان مسكوني ختم نميشود بلكه شامل ساختمانهاي اموزشي

 

   ودرماني واداري نيز ميباشد.به همين دليل تمام ارگانها ونهادها نيازمبرم به

 

   ساختمان دارند.

 

     در تاسيس يك ساختمان نيازبه همكاري مهندس عمران ومعماروتكنسين

 

   ساختمان وحتي مهندس برق وتاسيسات نيز ميباشد به همين دليل رشته عمران

 

  مرتبط با تمام رشته هاميباشد.

 

 

 

   برسسي آموخته ها وپيشنهادات:

 

  اصولا كارهايي راكه براي احداث يك ساختمان صورت ميگيرد بسيار گسترده

 

  ميباشد وبه علت محدود بودن زمان كارآموزي نميتوان تمام كارهاي انجام شده

 

  راديد و از نزديك لمس كرد.در اين مجموعه سعي شده است تاحدودي به بيان 

 

   مراحل مختلف اجراازقبيل تخريب وآماده سازي زمين وتجهيزكارگاه وساخت

 

  و اجراي بتن وقالب بندي وآرماتوربندي واجراي سقف تيرچه بلوك پرداخته

 

  شود.                                                                                                                                                    

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

   

 

                                                                       فصل دوم

 

  

 

   تخريب:

 

   زمين احداث اين منزل مسكوني يك زمين صاف وهموارشده نبود بلكه يك

 

    ساختمان فرسوده وكلنگي بود كه بايد تخريب ميشد.

 

   تخريب اين ساختمان در دومرحله صورت گرفت كه ابتدا سقف ان توسط 

 

   كارگران تخريب شداما ديوارها وكف ان توسط لودرتخريب گرديد وپس ازآن

 

   اقدام به خروج همه نخاله ها از محل كارگاه شد.

 

   قبل از اين مرحله اقدام به بريدن همه تيراهنهاي سقف توسط هوا برش شد و

 

   همه درب وپنجره ها و تمام كابينتها وشيرآلات ولوله هاي آب از محل كارگاه

 

  خارج شد.

 

  دو حلقه چاه نيزدرمحل وجود داشت كه با شفته آهك وقلوه سنگ پر شد.

 

 

 

 

 

   رعايت اصول ايمني در تخريب:

 

 

 

   قبل از هر چيز بايد روش تخريب مشخص شود و كار براي عوامل اجرايي

 

   شرح داده شود. تخريب در معابر عمومي بايد درمحوطه اي محصور با

 

   نرده هاي حفاظتي به ارتفاع دو متري انجام شود.

 

  كليه كارگران ميبايست مجهزبه كلاه ايمني باشند ودر ساعات غير كاري به هيچ

 

  عنوان نبايد اقدام به برداشتن حصار كرد.

 

   تمامي راههاي عبورومرور افراد غير مسؤل به كارگاه بايد مسدود شود.

 

  به هيچ عنوان نبايد مسير ريزش آوار به عنوان مسيراصلي انتخاب شود ودر

 

  هنگام عمليات تخريب از اب براي ته نشين كردن غبار در محيط جلو گيري

 

  شود.

 

  البته در اجراي اصول ايمني درعمليات تخريب اين پروژه ازحصار و نرده

 

  به علت خلوت بودن محيط استفاده نشد اما براي ايمني و اطمينان بيشترراههاي

 

  ورودي به صورت موقت مسدود شد وهمچنين از آب پاشي براي كم كردن گرد

 

  وخاك استفاده شد.                                                                                        

 

    

 

                            

 

                                                                      فصل سوم

 

 

 

  تجهيز كارگاه:

 

  براي تجهيز كارگاه بايد مصالح وابزار مورد نيازبه كارگاه آورده شود.

 

  مصالحي مانند سيمان كه به دو صورت فله وپاكتي موجود ميباشددر كارگاه

 

  ميبايست به نحوي درست انبار شود كه البته در اين پروژه بيشتر از سيمان

 

  پاكتي استفاده شد.

 

  روش نگهداري ازسيمان در قسمت بعد توضيح داده خواهد شد.

 

  براي جلوگيري از شلوغ شدن كارگاه معمولا موارد مصرف شن وماسه ازقبل

 

  پيش بيني ميشد وبه صورت روزانه به گارگاه منتقل ميشد.

 

 

 

 

 

   انباركردن سيمان:

 

 

 

  درموقع انبار كردن سيمان بايد دقت شود كه رطوبت هوا وزمين باعث فاسد

 

  شدن سيمان نشود.در اين پروژه براي انبار كردن پاكتهاي سيمان ابتدا تمامي

 

  پاكتها برروي قطعات تخته كه بازمين حدود ده سانتيمتر فاصله داشت قرار داده

 

  شد وكيسه ها در رديفهاي ده تايي روي هم چيده شد.

 

  علت اين كار اين است كه اگربيش ازده كيسه را روي هم قرار دهيم كيسه هاي

 

  زيرين دراثر فشار زياد سخت شده ودرصورت نگهداري دراز مدت غير قابل

 

  مصرف خواهند شد واستفاده ازانها منوط به آزمايش سيمان خواهد بود.

 

  چنانچه سيمانهاي سخت شده به راحتي با دست پودرشوند قابل مصرف در

 

  قطعات بتني ميباشند درغير اينصورت سيمان فاسد شده وبراي اطمينان بيشتراز

 

  فاسد شدن ان از آزمايشهايي استفاده ميكنند.

 

  بتني كه باسيمان فاسد شده ساخته ميشود باربر نبوده و نميتوان از ان در قطعات

 

  اصلي ساختمان مانند تيرهاو ستونها وسقف استفاده كرد.

 

  چنانچه اين سيمانها كاملا فاسد نشده باشند ميتوان ازانها به عنوان ملات براي

 

  فرش موزاييك ويا اجراي بتن مگر استفاده نمود.

 

  اگر بخواهيم سيمان را براي مدت طولاني انبار كنيم بايد تا انجا كه امكان دارد

 

  با ديوارهاي خارجي انبارفاصله داشته باشد.

 

                                

 

                                        

 

  البته چون در اين پروژه از سيمان پاكتي استفاده شد  براي نگهداري پاكتها در

 

  فضاي بازپس از اينكه انها را بر روي چوبهاي تراورس قرار دادند روي انها

 

  را با ورقه هاي پلاستيكي پوشانيدند تا از نفوظ رطوبت به انها جلوگيري شود.    

 

 اگرسيمان به طرزصحيح انبارشود حتي تا يك سال بعد نيزقابل استفاده خواهد

 

  بود البته فقط ممكن است زمان گيرش آن قدري به تاخير بيافتد ولي درمقاومت

 

  28 روزه ان تاثيري نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

   پياده كردن نقشه:

 

 

 

  پس از بازديد از محل اولين قدم در ساخت يك ساختمان پياده كردن نقشه ميباشد

 

  منظور از پياده كردن نقشه انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ برروي زمين با           

 

  ابعاداصلي است.بطوري كه محل دقيق پي ها وستونها وديوارها وزيرزمين هاو

 

  عرض پي ها روي زمين بخوبي مشخص باشد.

 

  همزمان با ريشه كني وبازديد ازمحل بايد قسمتهاي مختلف نقشه ساختمان     

 

  مخصوصا نقشه پي كني كاملا مورد مطالعه قرارگرفته بطوري كه در هيچ

 

  قسمت نقطه ابهامي وجود نداشته باشد وبعدا اقدام به پياده كردن نقشه بشود.

 

  بايد سعي شود حتما در موقع پياده كردن نقشه از نقشه پي كني استفاده شود.

 

  در انجام پياده كردن نقشه اين ساختمان كه پروژه من بود با توجه به كوچك

 

  بودن ساختمان از متر وريسمان استفاده شد.

 

  ابتدا محل كلي ساختمان روي زمين مشخص شد و بعد با كشيدن ريسمان در

 

  يكي ازامتدادهاي تعيين شده وريختن گچ يكي ازخطوط اصلي ساختمان تعيين                   شد .بعد از ان خط ديگر ساختمان را كه عمود بر خط اول ميباشد رسم شد.

 

 در اصطلاح بنايي استفاده از اين روش را 3-4-5- ميگويند.

 

 درصورت قناس بودن زمين ممكن است دوخط كناري نقشه برهم عمود نباشند

 

 در اين صورت يكي از خطوط مياني نقشه را كه حتما بر خط اول عمود است

 

 انتخاب ورسم مينماييم.  ممكن است براي عمود كردن خطوط از گونياي بنايي        

 

 استفاده شود دراين صورت دقت كار كار كمتر ميشود. در موقع پياده كردن نقشه

 

 براي جلوگيري از جمع شدن خطاهها بهتر است اندازه ها را هميشه از يك نقطه

 

 اصلي كه آن را مبداء مي ناميم شروع وروي زمين منتقل مي نماييم . بعد از               اتمام كار پياده كردن نقشه بايد حتما مجددا اندازه گذاري هاي نقشه پياده شده را كنترل نماييم.

 

                                            

 

 

 

 

 

  علت اين كار اين است كه حتي المقدوراز وقوع اشتباهات احتمالي جلوگيري

 اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خریدمحصولات مرتبط

پروژه و تحقیق-کاربرد هوش هیجانی در مدیریت- در 32 صفحه-docx

پروژه و تحقیق-کاربرد هوش هیجانی در مدیریت- در 32 صفحه-docx
ابعاد هوش هیجانی در مدیریت و رهبری گلمن، بویاتزیس و ری (1999) نیز اجزای هوش هیجانی را به شرح زیربیان کرده اند: 1) خودآگاهی: خودآگاهی یا تشخیص احساس در همان زمان که در حال وقوع است، بخش مهم و کلیدی هوش هیجانی را تشکیل می دهد. توانایی کنترل و اداره لحظه به لحظه احساسها نشان از...
قیمت : 50,000 ریال تعداد صفحات : 30

پاورپوینت-تاریخچه ساخت خودرو ومعرفي سيستمهاي ايمني خودرو- در

پاورپوینت-تاریخچه ساخت خودرو ومعرفي سيستمهاي ايمني خودرو- در
تاریخچه اتومبیل ها اتومبيل وسيله اي است که در عصر حاضر زندگي بشر را دچار دگرگوني کرده و نزد همه شناخته شده است، ابداع اتومبيل به شخص خاصي بر نمي گردد بلکه به مرور زمان اين وسيله دچار دگرگوني شده تا تبديل به شکل و تجهيزات امروزي گرديده است . در سال 1600 سيمون ستوين هلندي يک...
قیمت : 70,000 ریال تعداد صفحات : 65

پاورپوینت-شناخت فضا،سيما و مناظر شهري و تحلیل شهرسازي ارزش‌گ

پاورپوینت-شناخت فضا،سيما و مناظر شهري و تحلیل شهرسازي ارزش‌گ
مطالعه‌ي ديدگاه‌هاي انديشمندان در طول تاريخ نشان مي‌دهد كه اولاً فضا از مباحث مورد علاقه و توجه آن‌ها بوده و ثانياً نگرش بشر به فضا در ابتدا خيالي بوده و سپس اين نگرش واقع‌گرايانه شده است. در دوره‌اي نگرش ممكن است كاملاً مادي و در دوره‌اي نگرش ممكن است معنوي...
قیمت : 80,000 ریال تعداد صفحات : 134

پروژه و تحقیق-رابطه فضا،ریتم،موسیقی و معماری در ایران - در55

پروژه و تحقیق-رابطه فضا،ریتم،موسیقی و معماری در ایران - در55
  همانگونه که در موسیقی، اجرای نت روان، سیال و متصل و یا اجرای مقطع و ناپیوسته نت‌ها داریم، در بافت موسیقی نیز معماران در صورت ساختمان و نصب بازشوها با فواصل گوناگون، گاهی همچون هنر گوتیک در جستجوی کاهش آرتیکولاسیون بواسطة تداوم بوده‌اند و گاهی نیز همچون...
قیمت : 70,000 ریال تعداد صفحات : 55


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: